نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه های برتر کشوری در بیست و پنجمین المپیاد علمی-دانشجویی توسط دانشجویان دانشگاه اراک

کسب رتبه های برتر کشوری در بیست و پنجمین المپیاد علمی-دانشجویی توسط دانشجویان دانشگاه اراک

دانشجویان دانشگاه اراک در مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی-دانشجویی کشوری در سال 1399 موفق به کسب رتبه های برتر شدند. در این مرحله از المپیاد آقای محسن خانجانی دانشجوی رشته مهندسی صنایع موفق به کسب رتبه 11 در رشته مهندسی صنایع و سرکار خانم زینب اسمعیل خانی دانشجوی رشته زیست شناسی موفق به کسب رتبه 9 در رشته سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در مرحله کشوری شدند.