نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه اراک-تکمیلی

نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه اراک-تکمیلی

به اطلاع کلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اراک میرساند که پیرو نامه های  13149 مورخ 1398/3/21 و 15841 مورخ 1398/4/3 سازمان سنجش آموزش کشور تغییراتی در نحوه محاسبه ظرفیت پذیرش و رتبه دانشجویان بوجود آمده است که منجر به افزایش ظرفیت پذیرش بدون آزمون دانشگاه در بعضی از رشته ها شده است. فلذا با بررسی های تکمیلی بعمل آمده در دفتر استعداد درخشان دانشگاه نتایج اولیه تکمیلی به شرح فایل های زیر اعلام میگردد.

1- دانشکده فنی و مهندسی

2- دانشکده علوم پایه

3- دانشکده علوم انسانی

4- دانشکده کشاورزی

5- دانشکده علوم ورزشی