نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال 1399 دانشگاه اراک

نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال 1399 دانشگاه اراک

به اطلاع کلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اراک میرساند که نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد در فایل های پیوست زیر اعلام میگردد.

دانشکده ادبیات و زبانها

دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم ورزشی

دانشکده کشاورزی

دانشکده فنی و مهندسی

کلیه متقاضیان به نکات زیر توجه داشته باشند:

1- پذیرش اولیه متقاضیان هیچ تعهدی برای دانشگاه جهت ثبت نام آنها ایجاد نمی کند و اسامی پذیرفته شدگان می بایستی به تایید سازمان سنجش آموزش کشور نیز برسد.

2- دانشجویان پذیرفته شده ای که به هر دلیل قصد انصراف از پذیرش بدون آزمون دانشگاه اراک را دارند انصراف خود را در اسرع وقت به اطلاع دفتر استعداد درخشان دانشگاه برسانند.

3- دفتر استعداد درخشان دانشگاه اراک تا 15 تیرماه آماده پاسخگویی به اعتراضات احتمالی متقاضیان میباشد.

4- دفتر استعداد درخشان دانشگاه درخواست دانشجویان متقاضی را برای رشته هایی که ظرفیت آنها پر نشده است بررسی میکند. متقاضیان جهت اطلاع بیشتر با دفتر استعداد درخشان تماس بگیرند.