نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لزوم تایپ فرم های شماره 1 و2

به اطلاع کلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون دانشگاه اراک میرساند که ضروری است فرم های ۱ و۲ را بصورت تایپ شده و بدون هر گونه خط خوردگی تحویل دفتر استعداد درخشان بدهند و این دفتر از پذیرش فرم های مخدوش معذور است.

فرم ها