نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند که دانشگاه شهید بهشتی بر اساس ضوابط اجرایی پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. دانشجویان جهت اطلاع بیشتر به آدرس سایت زیر مراجعه کنند.

www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/Talent/Pages/default.aspx