نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان تحویل مدارک صلاحیت عمومی

زمان تحویل مدارک صلاحیت عمومی

به اطلاع پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد 99 دانشگاه اراک میرساند که با توجه به تعطیلی دانشگاه و لغو ثبت نام حضوری، مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت عمومی خود را می بایستی به آدرس دفتر استعداد درخشان دانشگاه پست کنند.

آدرس: اراک، پردیس سردشت دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه اول، دفتر هدایت استعدادهای درخشان