نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توزیع لوح تقدیر دانشجویان رتبه اول

توزیع لوح تقدیر دانشجویان رتبه اول

به اطلاع دانشجویان رتبه اول مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه میرساند که اوح تقدیر این دانشجویان به دانشکده های مربوطه ارسال شده و این دانشجویان میتوانند با مراجعه به گروههای آموزشی یا دفتر دانشکده لوح تقدیر خود را دریافت کنند.