نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییرات در ظرفیت پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال 1398 دانشگاه اراک

تغییرات در ظرفیت پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال 1398 دانشگاه اراک

به اطلاع متقاضیان استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اراک میرساند که پیرو نامه 13149 مورخ 1398/3/21 سازمان سنجش آموزش کشور تغییراتی در نحوه محاسبه ظرفیت پذیرش و رتبه دانشجویان بوجود آمده است که منجر به افزایش ظرفیت پذیرش بدون آزمون دانشگاه در بعضی از رشته ها شده است. دفتر استعداد درخشان دانشگاه اراک در حال بررسی مجدد پرونده های متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد است و نتایج جدید بزودی در سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت.