درخواست پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی مهرماه ۹۸ دانشگاه اراک

گواهی احراز معدل و رتبه جهت معرفی دانشجویان سایر دانشگاه‌های دولتی

(فقط مختص دانشجویان دانشگاه های سراسری غیر از دانشگاه اراک)