تماس با ما

تلفن تماس با دفتر: ۳۲۶۲۱۳۴۰

کانال سروش دفتر: arakutalents

ایمیل ارتباط با مدیر گروه دانشجویان استعداد درخشان:

m-modabberifar@araku.ac.ir

آدرس دفتر : پردیس سردشت دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه اول