نمایشگر یک مطلب

 

 

برای آگاهی از جوایز و فعالیت‌های بنیاد نخبگان استان مرکزی، به وب‌گاه  بنیاد نخبگان استان مرکزی  رجوع کنید.

 نشانی بنیاد: اراک، خیابان هپکو، خیابان وحدت اسلامی، روبه‌روی شهرداری اراک.

کد پستی: 3818975671

شمارۀ تلفن: ۳۳۱۳۵۶۵۰-۳۳۱۳۵۶6۰- ۰۸۶