المپیاد علمی- دانشجویی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور تشویق و ترغیب دانشجویان دانشگاههای کشور به مطالعه، تحقیق و ایجاد فرصت های مناسب علمی٬ هر ساله المپیاد علمی دانشجویی کشور را برگزار می نماید. دانشجویان سال سوم به بالای دوره کارشناسی رشته‌های زبان و ادبیات فارسی،علوم جغرافیایی، علوم اقتصادی، الهیات و معارف اسلامی، حقوق، علوم تربیتی، علوم زمین، شیمی، فیزیک،آمار، ریاضی، زیست‌شناسی، مهندسی برق،مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی عمران، مهتدسی مواد و متالورژی، روانشناسی، سلولهای بنیادی و مهندسی بافت، زراعت و اصلاح نباتات و طراحی صنعتی می‌توانند به دوصورت در المپیاد علمی دانشجویی شرکت کنند.

1- المپیاد متمرکز

دانشجویان با شرکت در آزمون کارشناسی ارشد که همزمان با المپیاد متمرکز است می توانند در رشته های مختلف المپیاد شرکت نمایند که شرایط و ضوابط آن همانند آزمون کارشناسی ارشد است. پس از بررسی و اعلام نتایج در صورتی که جزو 15 نفر اول (با کسب حد‌نصاب نمره علمی بدون احتساب معدل) باشند به مرحله دوم المپیاد راه می‌یابند.

توجه : فارغ التحصیلان نیمه اول (سال تحصیلی برگزاری المپیاد) یا فارغ التحصیلان بهمن ماه سال تحصیلی برگزاری المپیاد می توانند در المپیاد شرکت نمایند. این مطلب بدین معنی است که دانشجویانی که یک ترم از زمان فارغ التحصیلی آنان گذشته است می توانند در المپیاد شرکت نمایند.

2- المپیاد غیر متمرکز

دانشجویان ممتاز سال سوم به بالا در مقطع کارشناسی با شرکت در آزمون المپیاد (غیر متمرکز) در مراکز قطب ها می توانند در المپیاد شرکت نمایند. در این روش ، دانشگاه های کشور به 8 منطقه دانشگاهی تقسیم شده (دانشگاه های استان مرکزی به همراه دانشگاههای استان همدان، قزوین و قم در منطقه 4 هستند) و تیم های معرفی شده از هر دانشگاه (هر رشته حداکثر 5 نفر) ابتدا در مراکز این قطب ها به طور همزمان با یکدیگر به رقابت پرداخته سپس برگزیدگان هر منطقه در کنار برگزیدگان المپیاد متمرکز در مرحله نهایی شرکت می نمایند.

توجه 1 : دانشجویان ممتاز شرکت کننده در المپیاد غیر متمرکز حتما باید در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل باشند یعنی فارغ التحصیلان نیم سال اول سال تحصیلی برگزاری المپیاد نیز نمی توانند در المپیاد غیر متمرکز شرکت نمایند.

توجه 2: دانشجویان علاقه مند به شرکت در المپیاد علمی- دانشجویی غیر متمرکز جهت ثبت نام به مدیر گروه مربوطه یا دفتر استعداد درخشان دانشگاه مراجعه نمایند.

3- مرحله نهایی

مرحله نهایی المپیاد معمولا در اواخر تیرماه هر سال با شرکت منتخبین مرحله اول المپیادهای متمرکز و غیر متمرکز در تهران برگزار شده و نتایج این آزمون در شهریور ماه هر سال اعلام می شود.

 

جوایز و تسهیلات برگزیدگان المپیاد علمی- دانشجویی

1- از دانشجویان برگزیده مرحله اول (رتبه 1-5) و نهایی (رتبه 1-13) المپیاد علمی- دانشجویی با اعطای لوح وجایزه نقدی در روز دانشجو مطابق با آیین نامه تقدیر از دانشجویان شاخص کشوری دانشگاه اراک تقدیر میشود.

2- نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور و معرفی بنیاد ملی نخبگان به نظام وظیفه می توانند خدمت سربازی را با سپری کردن یک دوره آموزش نظامی و انجام پروژه های پژوهشی روی موضوعات مورد نیاز کشور بگذرانند.

3- رتبه اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی کشور می توانند بدون شرکت در آزمون کارشناسی ارشد متناسب با تعداد داوطلب و ظرفیت هر رشته محل با معرفی مرکز المپیاد سازمان سنجش, مستقیما توسط دانشگاه ها پذیرفته شوند.

4- نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور می توانند از بورس تحصیلی بنیاد نخبگان استفاده نمایند.

5- به برگزیدگان برتر مرحله نهایی المپیاد علمی- دانشجویی متناسب با رتبه اخذ شده در مصاحبه پذیرش مقطع دکتری امتیاز آموزشی تعلق میگیرد.

علاوه بر موارد ذکر شده، رتبه های برتر المپیادهای علمی- دانشجویی مطابق با قوانین استخدامی سازمانهای مختلف در اولویت استخدامی قرار گرفته و میتوانند از مزایای نخبگی استفاده کنند.